อบรม BBS

อบรม BBS คืออะไร รู้หรือไม่ทำไมต้องอบรม BBS

อบรม Behavior Based Safety หรือ  BBS  หลักสูตรสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยและการจัดการกับพฤติกรรมความเสี่ยงหรือเรียกว่าหลักสูตรการปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจสร้างความตระหนักให้พนักงาน กิจการหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ ควรดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัยหรืออบรม BBS ให้กับลูกจ้างทำให้ลูกตั้งเกิดความตระหนักและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนทำให้เกิดความปลอดภัยทำงาน ทำไมต้องอบรม BBS  การอบรม BBS หรือหลักสูตรการปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดทำโครงการ BBS  การอบรมหลักสูตรการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยหรืออบรม BBS เพื่อสร้างพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ที่เข้ารับการอบรม  การอบรม BBS เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจเกิดความรู้ในหลักการพื้นฐานสำหรับการกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยออกไป …