แหวนเพชร

ปัจจัยที่ควรใช้ ในการกำหนดราคาเพชร

            เพชรเป็นอัญมณีที่มีความสวยงามและมีมูลค่าสูงมากที่สุดในบรรดาอัญมณีทั้งหมดที่มีขายกันในโลกนี้ โดยเบื้องต้นแล้วเพชรที่วางจำหน่ายกันอยู่ทั่วไปจะตั้งขึ้นโดยอ้างอิงจากราคากลาง แต่ด้วยความที่ยังมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นราคากลางเป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดราคาเพชรเท่านั้น แล้วยังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ควรใช้ในการกำหนดราคาเพชร

ขนาดของเพชร มีผลต่อ ราคาเพชร

ขนาดหรือกะรัต (Carat) มีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับส่วนลดของเพชรในราคากลาง ซึ่งจะมากน้อยแตกต่างกันไปตามขนาด หากมีขนาดใกล้เคียง 1 กะรัตเช่น  70-90  กะรัต ส่วนลดก็จะน้อยกว่าเพชรที่มีขนาด 30-50 ตัง

คุณภาพการเจียระไน

คุณภาพการเจียระไน (Cut) เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการกำหนดราคาเพชร เช่น หากเพชรมีคุณภาพการเจียระไนใน 3 Excellent  ราคาก็จะลดลงน้อยกว่าเพชรที่มีคุณภาพการเจียระไนในระดับ  3  Very good  หรือหากเป็นเพชรที่มีสัดส่วนที่ไม่สมมาตรมากนัก มีความตื้นลึกเกินพอดีก็จะมีส่วนลดที่มากกว่าเพชรที่มีความสมมาตรสวยงาม

การเรืองแสง

            การเรืองแสง(Fluorescence) เพชรที่มีคุณสมบัติการเรืองแสงสูงจะมีส่วนลดมากกว่าเพชรที่มีการเรืองแสงต่ำหรือไม่มีการเรืองแสงเลย

            ใบ Certificate  หรือใบรับรอง หากใบรับรองเพชรออกให้โดยสถาบันอัญมณีที่มีชื่อเสียงอย่าง GIA เพชรก็จะมีราคาแพงมากกว่าเพชรที่ได้ใบรับรองจากสถาบัน HRD, IGI เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเพชรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าจะมีคุณภาพด้อยกว่า เพียงแต่ว่าสถาบันอัญมณี GIA นั้นก่อตั้งขึ้นมานานแล้วและจำหน่ายอัญมณีหลักของโลกเป็นสถาบันแรกๆ จึงมีส่วนอย่างมากในการกำหนดมาตรฐานเพชร และมีความน่าเชื่อถือสูง จึงทำให้เพชรที่ได้ใบรับรองจากสถาบันนี้มีราคาที่แพงกว่านั่นเอง

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ใบ Certificate

            ไม่ใช่แค่หุ้นเท่านั้นที่จะราคาตกในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำ ราคาเพชรก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีราคาเพชรจะมีส่วนลดค่อนข้างสูงกว่าในยามเศรษฐกิจปกติมาก เพราะฉะนั้นใครที่มีกำลังซื้อสูง ในขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำจนเพชรราคาตก เป็นช่วงที่เหมาะสมเลยทีเดียวสำหรับการซื้อเพชรเอาไว้เพื่อเก็งกำไร

            สุดท้ายนี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อราคาเพชรด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอง อย่าลืมว่าราคาเพชรถูกกำหนดโดยราคากลาง ซึ่งราคากลางเป็นราคาที่ถูกกำหนดโดยสกุลเงิน US Dollar  เพราะฉะนั้นในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัว ค่าเงินบาทแข็งขึ้น ราคาเพชรก็จะถูกลงเช่นเดียวกัน การตั้งราคาเพชรด้วยปัจจัยเหล่านี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพชรกันเลย ดังนั้นหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังศึกษาหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังตั้งราคาขายเพชรและผู้ที่กำหนดงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับเลือกซื้อเพชรด้วยเช่นเดียวกัน

About the author