เครื่องมือวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆเพื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

หากว่ากันด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์…วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ของคนมากมายที่จะมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างมีเหตุและผล มีทั้งความแปลกใหม่และความสนุกให้ทุกๆ คนได้ค้นพบกันครับ นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังได้ถูกทสอดแทรกพร้อมกับอธิบายในรูปแบบการ์ตูนและภาพยนตร์ที่มีทั้งความสนุกและน่าค้นหา จึงไม่แปลกที่เด็กน้อยต่างอยากที่จะฝาฝันเติบโตไปเป็นนักวิทยาศตร์ในอนาคตกันอย่างมากมายเลยหล่ะครับ วันนี้เราจึงอยากของพาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ “อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ” เพื่อไปสอนและแนะนำเด็กๆ กันครับ

5 เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่น่าสอนเด็กๆ

1.กล้องจุลทรรศน์

เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่า ศาสตร์ที่มุ่งสำรวจวัตถุขนาดเล็กโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวนี้ เรียกว่า จุลทรรศนศาสตร์ (microscopy)  แบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน

กล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายหรือแว่นขยาย (Compound Microscope or Magnifying glass) ซึ่งใช้เพียงเลนส์นูนเพียงอันเดียวเป็นตัวช่วยในการขยายวัตถุให้ดูใหญ่ขึ้น และภาพที่ได้จะเป็นภาพเสมือน

กล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน (Compound Light Microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีระบบเลนส์ที่ทำหน้าที่ขยายภาพ 2 ชุดด้วยกัน คือ เลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา กล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนที่ใช้งานทั่วไปในห้องปฏิบัติการจะเป็นชนิด Light field Microscope หรือ Bright field Microscope หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้คือ เมื่อแสงไฟจากหลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงจะถูกรวบรวมแสงโดย condenser lens ไปตกที่วัตถุที่วางบนแท่นวางวัตถุ (Specimen stage) จากนั้นเลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) จะเป็นตัวขยายวัตถุให้ได้ภาพที่ใหญ่ขึ้น แล้วจะส่งต่อไปยัง เลนส์ใกล้ตา (ocular lens) เพื่อขยายภาพสุดท้ายฉายให้ตาของเราเห็นนั้นเองครับ

2.หลอดทดลอง

         เป็นเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทำด้วยหลอดแก้วหรือพลาสติกสีใส ความยาวประมาณนิ้วมือ มีปากเปิดด้านบนและส่วนใหญ่มีก้นกลมมน หลอดทดลองนั้นมีหลายขนาด ความกว้างมีตั้งแต่ 10 ถึง 20 มม. ส่วนความยาวมีตั้งแต่ 50 ถึง 200 มม.ส่วนใหญ่ด้านบนมีปากที่บานออกเพื่อช่วยในการเทของเหลว และยังช่วยในการแยกหลอดทดลอง

3.ตะเกียงแอลกอลล์

         ชุดตะเกียงแอลกอฮอลล์ใช้สำหรับให้ความร้อนในการทดลอง โดยใช้เชื้อเพลิงประเภทแอลกอฮอลล์ในการเผาไหม้และให้ความร้อน มักจะมาคู่กับชุดเครื่องแก้ว สามขา ตะแกรงรองวางบีกเกอร์หรือชวดชมพู่ที่ใส่ sample นั้นเอง

4.เทอร์โมมิเตอร์

         เทอร์โมมิเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิทั้งร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ วัตถุหรือสภาพแวดล้อม เพื่อบ่งชี้สำหรับใช้ในการหาความร้อน ความเย็นที่เหมาะสมสำหรับควบคุมการเก็บ sample ตัวอย่างต่างๆ นั้นเองครับ

5.ขวดแก้วรูปชมพู่และบีกเกอร์

         ขวดชมพู่และเครื่องแก้วจำพวกบีกเกอร์ คือ ภาชนะที่มักถูกใช้ในห้องทดลอง ใช้สำหรับใส่สารตัวอย่างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือของเหลว  มีปริมาตรคร่าวๆ ระบุที่ข้างภาชนะ ทำให้ง่ายต่อการวัดปริมาตรและกำหนดปริมาณที่ต้องการใช้ในการทดลองครับ

2 เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เทคนิคการใช้เครื่องมือวัด เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยสามารถใช้วัดได้ทั้งของแข็งและของเหลว หลักการทำงานคือ เมื่อของเหลวภายในหลอดแก้วได้รับความร้อนจะเกิดการขยายตัวจากกระเปราะขึ้นไปตามหลอดแก้ว และเมื่ออุณหภูมิรอบนอกลดลง ของเหลวก็จะหดตัวและลดระดับลงตามลำดับ ข้อแนะนำคือ ห้ามใช้เทอร์มิเตอร์จุ่มในของเหลวร้อนหรือเย็นเกินช่วงที่วัดได้เพื่อป้องกันปล้องบรรจุปรอทหรือแอลกอฮอลล์เสียหาย นอกจากนี้ควรเก็บเทอร์โมมิเตอร์ในกระเปาะเก็บทุกครั้งเพื่อป้องกันตกแตกครับ

●การชั่งมวลหรือน้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง ดยทั่วไปจะมีเครื่องมืออยู่หลายแบบ เช่น เครื่องชั่งสามแขน (Triple-beam balance) เครื่องชั่งระบบแมคคานิกส์ และจะมีช่วงน้ำหนักที่สามารถรองรับได้ โดยเทคนิคการใช้งานเครื่องชั่งคือ ห้ามชั่งน้ำหนักเกินช่วงที่เครื่องรับได้, สถานที่วางเครื่องชั่งจะต้องเป็นเพื้นเรียบไม่เอียง หากเอียงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการชั่งน้ำหนักได้นั้นเอง

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูล “อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆเพื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในวันนี้ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เบื้องต้นกันนะครับ

About the author