ตรวจ ปจ1

ขั้นตอนการตรวจ ปจ.1 ตรวจสอบปั้นจั่นประเภทที่ 1 ตรวจอย่างไรบ้าง

การตรวจสอบปั้นจั่นไม่ว่าจะตรวจ ปจ.1 หรือปจ. 2 ล้วนสิ่งสำคัญทั้งสิ้น เพราะมีผลต่อควาปลอดภัยในการใช้งานทั้งกับผู้ควบคุมเองและบุคลากรอื่นๆที่อยู่ใกล้สถานที่ที่ปั้นจั่นกำลังปฏิบัติงานอยู่ด้วย การตรวจปั้นจั่นนี้ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แน่นอนว่าต้องม่าใช้จ่ายตามมาทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าขั้นตอนการตรวจสอบนั้นทำอะไรบ้างหรือตรวจอย่างไรบ้าง คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหม มาหาคำตอบกัน ขั้นตอนการตรวจ ปจ.1                 ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ แม้ชิ้นส่วนจะไม่มากนักแต่ทุกชิ้นล้วนสำคัญ หากมีชิ้นไหนเกิดความเสียหายแม้เพียงเล็กน้อยจะต้องหยุดใช้งานจนกว่าจะซ่อมบำรุงและตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งการตรวจ ปจ.1 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตรวจสอบโครงสร้างหลัก เช่น สภาพภายนอก สภาพรอยเชื่อม สภาพของน็อต…